Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Wyszukiwarka

!! PROMOCJA !!

OPRAWA LUMIA BEETLE 516 LED 16W 4000K IP20

Dostępność: 15 -8%

45,82 zł 49,80 zł

ŚWIETLÓWKA LED 18W 4000K D89-T8-LED120-ZJM-4K

Dostępność: 3 -5%

12,83 zł 13,50 zł

ŻARÓWKA LED E27 10W 840 lm

Dostępność: 15 -5%

4,70 zł 4,95 zł

ŚWIETLÓWKA LED 120 CM 18W ZIMNA BIAŁA EC79539

Dostępność: 30 -5%

12,83 zł 13,50 zł

FAZER 777

Dostępność: 15

Cena brutto: 35,00

Cena netto: 28,46 zł

Charakterystyka:

 
1
LP
Instrukcja
777
Wielofunkcyjny Jednobiegunowy Próbnik Instalacji Elektrycznych z Detektorem Przewodów Pod Napięciem
1
2
Opis ogólny
FAZER 777 DETECTOR przeznaczony jest do wykonywania podstawowych testów instalacji elektrycznych
220V/380V, instala
cji samochodowych i innych instalacji elektrycznych. Fazerem 777 sprawdzić można
również poprawność pracy urządzeń elektrycznych. W elektronice Fazer 777 pozwala miedzy innymi
wykrywać 0/1 oraz pozwala sprawdzić, czy rezystor, kondensator, dioda i tranzyst
or nie są uszkodzone.
Niezastąpioną funkcją Fazera 777 jest wykrywanie napięcia zmiennego ("~") bez potrzeby dotykania obiektu.
Fazer pozwala na wykrycie przewodów biegnących w ścianach na głębokości do 50 cm jak również wykryć
"FAZĘ" wszędzie tam gdzie
niemożliwy jest bezpośredni kontakt. Łatwe jest również wykrycie pęknięcia
przewodu w izolacji. Regulacja czułości detekcji pozwala na wykrycie napięcia z odległości od 0,3 cm do 50
cm w zależności od warunków zewnętrznych. Przyrząd nie posiada wyłącznika
zasilania. Fazer pobiera prąd
tylko w momencie pomiaru. Precyzyjna, dopracowana konstrukcja układu procesora Fazera pozwala na
zapewnienie bardzo małego zużycia energii. Alkaliczne baterie LR44 zapewniają przeprowadzenie ponad
10000 wskazań. Fazer jest nie
rozbieralny.
3
Zasady prawidłowego usuwania zużytego sprzętu
1. Znak umieszczony obok oznacza, że nie należy umieszczać zużytego
sprzętu łącznie z innymi odpadami domowymi i komercyjnymi.
2. Składniki, które zostały zastosowane do wyprodukowania tego u
rządzenia powinny zostać
odzyskane w systemie selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zgodnie z
dyrektywą WEEE2002/96/WE).
3. Aby usunąć zużyty sprzęt, należy zwrócić go dostawcy lub dostarczyć do punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego
Masa urządzenia <40g.
4
Komplet handlowy:
FAZER 777 DETECTOR wraz z bateriami, szczegółowa instrukcja użytkowania Fazera z aplikacjami,
opakowanie jednorazowe.
5
Prawidłowa eksploatacja
-
chronić przed wilgocią większą od 90% oraz temperaturą większą od
60
o
C;
-
nie uderzać o twarde przedmioty oraz nie rozdzielać elementów obudowy;
-
nie używać bolca pomiarowego jako dźwigni do podważania;
-
hartowany wkrętak przeznaczony jest do wkrętów nie grubszych od 4 mm.
6
Gwarancja 24 miesiące
Producent gwarantuj
e bezawaryjną pracę urządzenia. Gwarancja ważna jest przez 24 miesiące licząc od
daty zakupu a przez okres 30 miesięcy licząc od daty produkcji. Gwarancja producenta uwzględniona będzie
pod warunkiem użytkowania Fazera 777 zgodnie z zaleceniami eksploatacy
jnymi. Gwarancja nie obejmuje
baterii oraz skutków ich uszkodzenia.
(Data zakupu, pieczęć i podpis sprzedającego)
7
Deklaracja Zgodności
Fazer 777 sklasyfikowany jest w grupowaniu PKWiU pod nr 33.20.43
-
59.00.
Fazer 777 skonstruowany jest zgodnie z wymag
aniami normy PN
-
EN 6101
-
1 i jest zgodny z postanowieniami
dyrektywy 73/23/EEC z 19 lutego 1973 r wraz ze zmianami 93/68/EEC. Dyrektywa dotyczy bezpieczeństwa
urządzeń do 1000V.
2
8
Podstawowe tryby pracy
Fazer 777 pracuje wykorzystując cztery podstawowe t
ryby pracy: FAZA, CONT, VOLT oraz
DETECTION. W trybie FAZA Fazer 777 wykorzystuje ciało montera jako masę elektryczną a w trybie
CONT i VOLT Fazer 777 wykorzystuje przewodność skóry. W związku z tym wskazany jest dobry
kontakt ręki ze stykami. W celu popra
wienia tego kontaktu, przed pomiarem w trybie CONT i VOLT
można lekko zwilżyć palce. W trybie DETECTION podczas pomiaru należy cały czas trzymać
przyciśnięty przycisk DETECTION.
9
Tryb "FAZA"
nie dotykać styków, nie dotykać żadnych styków
WSKAŹNIK FA
ZY NAPIĘCIA ZMIENNEGO.
Chwyć korpus Fazera. Nie dotykaj
metalowych styków. Nie przyciskaj włącznika DETECTION. "FAZA" napięcia
sygnalizowana jest przez świecenie czerwonej diody LED (wskaźnik optyczny) oraz
przez pisk buzzera modulowany częstotliwością w
ykrytego napięcia (np 50Hz).
Uwaga: w niektórych przypadkach Fazer może wskazywać napięcie na przewodzie
nie będącym pod napięciem ale znajdującym się blisko innego przewodu będącego
pod napięciem.
1
0
Tryb "CONT"
dotknąć styk “CONT”
WSKAŹNIK CIĄGŁOŚC
I PRZEWODZENIA.
FAZER 777 odróżnia rozwarcie od
stanu przewodzenia na poziomie około 1MΩ. Naciśnij styk CONT. Bolec pomiarowy
oraz druga ręka operatora dotykają punktów pomiarowych badanego obiektu.
Świecenie czerwonej diody oraz ciągły dźwięk buzzera syg
nalizują przewodzenie.
Uwaga: w trybie CONT pomiar wykonywać przy odłączonym zasilaniu, gdyż
zaindukowane napięcia uniemożliwią wiarygodne wskazanie.
1
1
Tryb "VOLT"
dotknąć styk “VOLT”
WSKAŹNIK NAPIĘCIA STAŁEGO "
-
".
Fazer wykrywa napięcie oraz pola
ryzację
napięcia stałego o wartości większej od 2,5 V. Naciśnij styk VOLT. Bolec pomiarowy
wskazuje napięcie dodatnie względem styku VOLT. Dlatego druga ręka montera
powinna być połączona z ujemnym biegunem napięcia. Na przykład stykiem “
-
akumulatora, w
tyku zasilania lub z korpusem urządzenia na którym występuje minus
zasilania. Jeżeli na bolcu występuje napięcie "+" Fazer zareaguje świeceniem
wskaźnika optycznego oraz ciągłym piskiem brzęczyka.
1
2
Tryb "DETECTION"
przycisnąć przycisk “DETECTION”
BEZDOTYKOWE WYKRYWANIE NAPIĘCIA "~".
Fazer 777 wykrywa
bezkontaktowo miejsca będące pod napięciem
220V
bez konieczności kontaktu
elektrycznego. Podczas próby należy naciskać przycisk DETECTION. Zielona dioda
LED sygnalizuje gotowość Fazera do wykrycia nap
ięcia. Po wykryciu napięcia
rozjaśnia się czerwona dioda LED a buzzer piszczy. Sygnały są proporcjonalne do
wielkości wykrytego napięcia. Po ustawieniu pokrętła czułości detekcji (na spodzie
Fazera) w położenie “max” Fazer reaguje bez napięcia. Po zmniejsz
eniu czułości
zwiększa się dokładność wskazania. Uwaga: Fazer w trybie DETECTION nie
wykrywa napięcia za ekranującymi powierzchniami; na przykład za metalowymi
siatkami, niektórymi rodzajami glazury lub pod mokrym tynkiem.
1
3
Wymiana baterii
Zasilani
e: trzy baterie alkaliczne LR44, AS44 lub zamienniki. Baterie umieszczone
są pod pokrywą znajdującą się na spodzie Fazera. Odchyl lekko do góry pokrywę
baterii. Wysuń pokrywę w kierunku bolca pomiarowego. Wymień baterie na nowe.
Wymagana jest prawidłowa p
olaryzacja “+” i “
-
”. Oznaczenie widoczne jest wewnątrz
komory baterii.
Konserwacja baterii
Jeżeli przyrząd nie sygnalizuje wyników pomiarów to prawdopodobnie styki baterii są zanieczyszczone.
Należy wyjąć baterie, wyczyścić je suchą szmatką lub spiryt
usem a następnie zamontować powtórnie w
Fazerze. Czasami wystarczy pokręcić bateriami umieszczonymi wewnątrz Fazera.
3
14
Najczęściej używane aplikacje
Sieć 220/380V, instalacje elektryczne, urządzenia, elektronika, prąd stały, samochody
1
5
Wykrywanie
FAZY tryb FAZA
Wykrywanie fazy i zera jest podstawowym testem, analogicznym do działania tzw. neonówki, z tą różnicą, że
w przypadku Fazera nie ma potrzeby dotykania metalowego styku. Fazer należy trzymać za koprus. Dotknąć
bolcem do badanego punktu. Fa
zer reaguje po wykryciu fazy napięcia 220V. W przypadku "zera" fazer nie
reaguje. Uwaga na ewentualne napięcia indukowane na przewodach nie podłączonych ani do "zera" ani do
"fazy" a biegnących wzdłuż przewodów zasilanych z "fazy" napięcia.
1
6
Wykrywani
e przerw/zwarć Sprawdzanie kabli tryb CONT
Aplikacja ta pozwala kontrolować kable, bezpieczniki, żarówki itp. pod kątem przewodzenia prądu. Bolcem
dotknąć jedną z końcówek badanego przedmiotu a drugą ręką chwycić drugą końcówkę obiektu. Jeżeli jest
przer
wa w przewodzeniu FAZER nie zareaguje. Długi kabel pęknięty wewnątrz izolacji
-
wbić szpilkę w
pewnej odległości od jednej z końcówek i sprawdzić przewodzenie. Przemieszczając szpilkę można znaleźć
miejsce uszkodzenia.
1
7
Ustalanie kolejności przewodów w wiązce tryb CONT
Aplikacja ta pozwala na zidentyfikowanie przewodów w dużych wiązkach. Przykład: należy ustalić numerację
kabli w przypadku, w którym w ścianie znajdują się dwie puszki elektryczne (A i B), z których wysta
przewody o powtarzających się kolorach.
-
w puszce A i B przewód o kolorze, który nie powtarza się uznać za przewód odniesienia;
-
w puszce A do przewodu odniesienia dołączyć którykolwiek przewód i w puszce B wykryć go testem CONT
a następnie przypisać
mu kolejny numer (tu 2);
-
to samo wykonać z pozostałymi przewodami.
18
Weryfikacja uziemienia tryb FAZA
Dzięki tej aplikacji można w sposób orientacyjny zweryfikować jakość uziemienia urządzeń AGD
podłączonych do sieci 220 V. Jeżeli metalowa obudowa p
ralki, lodówki itp. jest prawidłowo uziemiona to
FAZER na pewno nie zareaguje w trybie FAZA. Jeżeli FAZER reaguje, oznacza to, że uziemienie urządzenia
może być niewystarczające co grozi porażeniem prądem. Pozytywna reakcja FAZERA nie zawsze oznacza
zagroż
enie (pola indukowane), natomiast brak reakcji potwierdza prawidłowe uziemienie.
19
Test sprawny/niesprawny Szukanie przerwy tryb CONT
Dzięki tej aplikacji można znaleźć uszkodzenie w urządzeniach elektrycznych. Jedną ręką chwycić kołek
wtyczki kabla
zasilającego a do drugiego kołka dotknąć bolec Fazera i sprawdzić czy urządzenie ma ciągłość
przewodzenia. Przerwę wewnątrz urządzenia lokalizuje się dotykając kolejno bolcem pomiarowym Fazera
punktów montażowych coraz bardziej oddalonych od kołka wtyczki
, który trzyma monter drugą ręką. Uwaga:
w pobliżu nie może być włączone 220V gdyż zakłóci ono test poprzez pole indukowane.
2
0
Wykrywanie 0/1 w układach cyfrowych tryb VOLT
Fazer pracujący w trybie VOLT posiada umiejętność wyszukiwania "zera" lub "je
dynki" w układach cyfrowych.
Próg zadziałania Fazera w trybie VOLT wynosi około 1,5 V. Dotknąć drugą ręką płyty montażowej (zero
zasilania). Bolec pomiarowy Fazera wykryje polaryzację bramek (0/1).
2
1
Wykrywanie napięć prądu stałego
-
identyfikacja "+" i
"
-
" tryb VOLT
Ta aplikacja pozwala wykryć napięcia stałe od 2,5 V do 60 V. Jedną ręką chwycić minus zasilania badanego
urządzenia. Bolcem Fazera można wyszukać miejsca gdzie występuje napięcie stałe dodatnie. Identyfikacja
biegunów odbywa się przez zmia
nę chwytanych ręką elektrod (lub miejsc w urządzeniu). Ogólna zasada:
Fazer reaguje jeżeli na bolcu występuje napięcie dodatnie (U>2,5V) w stosunku do drugiej ręki montera
trzymającej ujemny biegun zasilania.
4
2
2
Wykrywanie +12V/masy w samochodach tryb
VOLT
Ręką chwytamy nie polakierowany element masy samochodu (minus na masie). W trybie VOLT Fazer
wskaże punkty o napięciu +12V. Uwaga: przy dużej wilgotności powietrza nie potrzeba dotykać karoserii
samochodu.
2
3
Przedzwanianie silników komutatorowych
Tryb CONT
Wykorzystując tryb CONT można sprawdzić ciągłość poszczególnych uzwojeń w silnikach. Do końcówek
pojedynczego obwodu należy dotknąć bolcem pomiarowym i drugą ręką operatora uzbrojoną w ostry
metalowy bolec. Jeżeli obwód silnika jest sprawny
-
F
azer zareaguje
2
4
Wykrywanie FAZY/ZERA w zabezpieczonym gniazdku 220V tryb DETECTION
Coraz więcej gniazd 220V posiada zabezpieczenie, polegające na uniemożliwieniu włożenia do gniazdka
sieciowego tylko jednego bolca np. gwoździa. . Dotykowy sposób kont
roli fazy w takim gniazdku jest
niezwykle trudny (np. zwykłą neonówką). Tryb DETECTION rozwiązuje ten problem. Ustawić małą czułość
detekcji. Zbliżyć bolec Fazera do otworu gniazdka. Fazer wykryje FAZĘ. Jeżeli Fazer reaguje przy obu
otworach
-
zmniejszyć c
zułość. Między “fazą” a “zerem” występuje wyraźna różnica wskazań Fazera.
2
5
Wykrywanie przewodów będących pod napięciem tryb DETECTION
To zastosowanie daje możliwość wykrycia napięć zmiennych (50Hz/220V) wszędzie gdzie bezpośredni
dostęp do metalowego
przewodnika jest niemożliwy. Ustawić czułość DETECTORA blisko maksimum ale tak
aby nie reagował. Wcisnąć przycisk DETECTION. Zbliżyć bolec pomiarowy do miejsca gdzie może być ukryty
przewód pod napięciem. Jeżeli Fazer wykryje napięcie należy, zmniejszając
coraz bardziej czułość detekcji,
umiejscowić przechodzący przewód z możliwie największą dokładnością. Uwaga na materiały ekranujące
pole.
2
6
Bezdotykowe wykrywanie FAZY na przewodach tryb DETECTION
Ustawić czułość detekcji (spód Fazera) prawie max. Wc
isnąć przycisk DETECTION i zbliżać bolec do
badanego przewodu. Jeżeli przewód (lub urządzenie) jest podłączone do 220V Fazer zareaguje z odległości
około 0,5m. Zmniejszając czułość można z dużą dokładnością określić, który drut w przewodzie jest "fazowy"
.
Przemieszczając bolec wzdłuż przewodu można wykryć przerwę w drucie fazowym. Jeżeli drugi przewód nie
jest podłączony do “zera”, wystąpi na nim niekorzystne napięcie indukowane, które wskaże Fazer.
2
7
Wykrywanie szkodliwych promieniowań tryb DETECTION
Fazer reaguje na szkodliwe wyładowania pojawiające się w pobliżu ekranów monitorów. Mini wyładowania
elektryczne powodują krótkie zakłócenia w pracy Fazera objawiające się trzaskami oraz nierównomiernym
świeceniem diody. Próbnie można to zauważyć testu
jąc ekran podczas włączania i wyłączania monitora.
Podczas ciągłej pracy dobrego monitora ślady trzasków w Fazerze kończą się 20 cm od ekranu przy małej
czułości detekcji.
28
Naprawa lampek tryb DETECTION
Aplikacja opisana jest dla lampek mających dwa
przewody. Włączyć lampki do gniazda 220V. Rozchylić
przewody przy oprawce aby nie wpływały na siebie podczas próby. Fazerem, w trybie DETECTION,
zlokalizować pierwszą od wtyczki lampkę załączoną do przewodu "fazowego" postępując wg: "bezdotykowe
wykrywanie
fazy na przewodach". Jeżeli lampka jest dobra, przed i za lampką będzie reakcja Fazera. W
lampkach mających więcej obwodów należy wyjąć pierwsze od strony fazy lampki obwodów nie
sprawdzanych.
29
Kontrola elementów elektronicznych tryb CONT
Diody i Tr
anzystory: Fazerem 777 można sprawdzić złącze diodowe. Na przykład tranzystor npn. Chwycić
palcami bazę tranzystora. Bolec pomiarowy Fazera przytknąć kolejno do kolektora i do emitera tranzystora.
Fazer zareaguje.
Rezystory: Można sprawdzić ciągłość przew
odzenia.
Kondensatory: Chwycić jedną ręką jedną z końcówek kondensatora a bolec dotknąć do drugiej końcówki.
Fazer naładuje kondensator co zasygnalizuje krótkim błyskiem. Zamiana nóżek wywoła znowu krótki błysk.
5
3
0
Zastosowania telefoniczne tryb CONT i
VOLT
(dotknąć CONT lub VOLT)
Wszystkie aplikacje dotyczące zastosowań trybów CONT i VOLT w instalacjach oraz urządzeniach
elektrycznych 220V/380V mają analogiczne odpowiedniki w instalacjach i urządzeniach telefonicznych. Dzięki
zastosowaniu trybu CONT
łatwe staje się sprawdzenie ciągłości przewodzenia elementów telefonów (np.
dzwonków) oraz kabli. Identyfikacja przewodów w puszkach staje się również łatwa. Tryb VOLT pozwala
między innymi na szybkie określenie polaryzacji linii.
3
1
Wykrywanie wysokiego
napięcia na kablach tryb FAZA/DETECTION
Przewody wysokiego napięcia w samochodach z zapłonem iskrowym podczas swojej pracy emitują pole
elektryczne związane z generacją wysokiego napięcia. Dzięki wysokiej czułości Fazera w trybie FAZA oraz
DETECTION moż
na wykryć to pole bez uszkadzania izolacji. Wyłączyć silnik. Odłączyć przewody wysokiego
napięcia biegnące do świec; pozostawić jeden przewód. Włączyć zapłon. Pokręcić rozrusznikiem i sprawdzić
czy Fazer reaguje trzaskami.
3
2
Kontrola bezpieczników, żaró
wek itp. Tryb CONT
Jedną ręką dotknąć jedną z końcówek bezpiecznika. Bolcem pomiarowym dotknąć drugą końcówkę. Jeżeli
bezpiecznik, żarówka itp są sprawne, nastąpi reakcja Fazera.
FAZ777
Towar
23 (23%)
szt.
Witryna stworzona na platformie